Einzelergebnisse

KlasseSaitiev EupenASV NendingenWertungGesamt
60G Koriun Sahradian Valentin Lupo 5:0 2:0
130F Lom-ali Akaev Giorgi Sakandelidze 0:16 0:4
63F Abukabar Mutaliev Yowlys Bonne 0:4 0:4 SS Gast
97G Vladlen Kozliuk Oleksandr Shyshman 0:1 0:1
67G Zelimkhan Dzeitov Maxim Mamulat 0:8 0:4 SS Gast
87F Adam Khasiev Yabrail Hasanov 5:6 0:1
72F Dzokhar Isakov Semyon Radulov 0:15 0:4
87G Ibragim Veliev unbesetzt 0:0 4:0
77G Yasaf Zeinalov Daniel Cataraga 0:10 0:3
77F Bilal Abdurrashidov Gadzhimurad Omarov 0:18 0:4
Endergebnis: 12:2506.10.2019